Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne har med projekt j.nr. MLGP-E-22-2939, ”KVALITETSLØFT AF ANNE JUSTS HAVE – HAVEN I HUNE” givet kr. 300.000,- i tilskud til totalrenovering af butik, indretning af personalefaciliteter og mindre ferielejlighed.

Butikken er renoveret med loft til kip mm. og Den gule salon er indrettet.

Link til Den Europæiske Landbrugsfond.