Haven

”Anne Just og Claus Bonderup har skabt haven i fællesskab. Hun har været den, der komponerede blomsterne langs de mange gange og i de forunderlige rum, medens han nok først og fremmest har sørget for de overordnede kompositionsprincipper. Men der er sikkert blevet ført mange dialoger mellem dem, således at deres arbejdsområder er smeltet sammen på en frugtbar måde.

Haven er omhyggeligt komponeret, men den fremtræder – i lighed med den engelske romantiske have – som om den var skabt – ikke af menneskehænder – men af naturen selv og rummer derfor en forståelse for naturens egen særegne skønhed.
Haven er sindrigt opbygget af en række oplevelsesrum, hvor der altid er en fin visuel dialog mellem selve stedets geometriske komposition og de mange blomster og træer, der skaber et organisk modspil og en intens farvepragt. De enkelte haverum har ofte en særlig farve, der skaber en egenartet atomsfære og duft, f.eks., Gul have, Rød have og Irisbakke. På den måde bliver der også skabt orden i det frodige væld af blomster og grønne planter”.

Else Marie Bukdahl
Dr.phil., adjungeret professor ved Department for Art and Technology i Aalborg Universitet.
Tidligere rektor på Det kongelige Danske kunstakademi

I den seneste bog om haven Anne Justs Have – The Garden at Hune, beskriver Else Marie Bukdahl dette dynamiske samarbejde mellem Anne Just og Claus Bonderup som grunden for havens organiske samspil mellem blomsterkunst og arkitektur.