Værd at vide

Gangbesværede gæster, der bruger kørestol eller rollator

Stierne er meget smalle og der er meget terræn, så det er ikke muligt at tilgå hele Haven fra kørestol eller rollator. Der er dog nogle brede smukke hovedstier, herfra man vil kunne nyde det meste af Haven

Gangbesværede gæster kan vente ved indgangen, hvorefter vi gerne vil være behjælpelige med at guide direkte ind i Haven udenom Havebutikken.

Gangbesværede gæster med handicapskilt kan parkere direkte ved Havens indgang Postbakken 4.

Hunde

Desværre har ingen hunde adgang i Haven.

Medbragt madkurv

Der må ikke medbringes egen madkurv.

Video med Anne Just i Atelieret

I Havens Atelier vil der i hele besøgstiden kunne ses en video, hvor Anne Just fortæller om hvordan hun anlagde Haven, og om besværlighederne og glæderne.

 

Vi gør opmærksom på at ophold i haven er på eget ansvar.