Havens dagligdag

Haven ledes af en fond med Claus Bonderup som formand og Erik Kolind Nielsen som direktør. Havens daglige drift foretages af det, der svarer til 4 fuldtidsansatte fordelt over mange med forskellige funktioner heriblandt landskabsarkitekt, gartner, rengøringsfolk, kaffedamer samt billetpiger.

Alle ansatte er aflønnet. Havens indtægter kommer primært fra entre, salg af bøger, portkort mm samt fra kaffehus og havehotel.

Ved større anlægsarbejder såsom træfældning og hækklipning benyttes ekstern arbejdskraft.