Havens dagligdag

Haven ledes af en Fonden til bevarelse af Anne Justs Have. Havens daglige drift foretages af det, der svarer til 4 fuldtidsansatte fordelt over mange forskellige funktioner.

Alle ansatte er aflønnet. Havens indtægter kommer primært fra entre, salg af bøger, portkort mm samt fra kaffehus og havehotel.

Ved større anlægsarbejder såsom træfældning og hækklipning benyttes ekstern arbejdskraft.